Gamla Uppsala kyrka

Gamla Uppsala kyrka

Kyrkan i Gamla Uppsala är byggd på en konstgjord platå där det stått flera byggnader tidigare. 

Under delar av kyrkan har man påträffat rester av hus i form av stora stenar och stolphål. Vissa har tolkat en av byggnaderna som det tempel, som Adam av Bremen beskrev på slutet av 1000-talet. 

Det kan också vara rester efter en hallbyggnad där man träffats för rituella ceremonier. 

Det är även troligt att en träkyrka varit uppförd på platsen innan den nuvarande gråstenskyrkan byggdes. 

I dag finns bara hälften kvar av den stora treskeppiga domkyrka, som började byggas vid mitten av 1100-talet. Efter en eldsvåda på 1240-talet revs korsarmarna och långhuset. Det som blev kvar var endast centraltornet, koret och absiden samt till en början även korsarmarna.

Domkyrkan övergick till att vara sockenkyrka efter 1273 när ärkebiskopssätet flyttade till dagens Uppsala, som då kallades Östra Aros.  

Läs vidare om Gamla Uppsala by