Gamla Uppsala by

En gång Upplands största.

När ärkebiskopssätet flyttats från Gamla Uppsala till Uppsala 1273, fanns flera bondgårdar kvar. 

Under slutet av medeltiden vet vi att det fanns ett 20-tal sådana här, som utgjorde Upplands största by. Den var indelad i två delar: 

  • Den östra delen ägdes av kronan och kallades Kyrkbyn eller Gamla Uppsala by. Marken här utgjorde kärnan i Uppsala öd, som var kronans godskomplex. Vid slutet av medeltiden bestod byn av 12 lika stora gårdar, som brukades av landbor. Dessa bönder var inte självägande, utan betalade en avgift för att få odla marken.
  • Den västra delen av Gamla Uppsala by utgjordes dels av Kungsgården – en gemensam benämning på fyra kronohemman belägna norr om kyrkan. Dels av tre stora gårdar väster om kyrkan (Prästgården, Ovanberga och Backa) som donerats till domkapitlet av kungar, främst under 1100–talet och tidigt 1200–tal.    

Läs vidare om varför vi gräver i Gamla Uppsala nu