Båtgravar

En sidenklädd kvinna.

Väster om kyrkan, vid Prästgården, påträffades 1973 fyra båtgravar, en hästgrav och fem brandgravar.

I en av gravarna hade en äldre kvinna begravts i en fem meter lång båt. Fragment av hennes dräkt visar att hon gått klädd i sidenkläder från Kina. 

Hon hade ett intressant hänge på sig, som föreställer en kvinna med mjödhorn. Denna figur har tolkats som fruktbarhetsgudinnan Freja.

Läs vidare om Kungsgårdsplatåerna