Ännu fler storhögar

Sydväst om Västhögen ligger ytterligare fyra stora gravhögar och söder om dessa ett gravfält som en gång innehållit flera hundra små gravhögar. Dessvärre vet man inte hur gamla dessa är, någon är från 400-talet och många förmodligen från vikingatiden. 

Läs vidare om Båtgravarna