Färdigundersökta ytor


Vi undersöker flera olika delytor samtidigt.

Så snart ett område är färdigundersökt läggs en sammanfattning ut här på hemsidan.

Titta under rubriken "Färdigundersökta ytor" i vänstermenyn på startsidan. 

När arkeologerna lämnat själva platsen återstår mycket arbete med analyser  - det vi kan presentera här är alltså inte slutresultatet, utan mer en summering av vad som hittats.

De vetenskapliga rapporterna kommer ut 2017.